Kolieska

KOLIESKA PRE FREESTYLOVÉ KOLOBEŽKY

Ak sa chcete dozvedieť niečo o kolieskach na freestylové kolobežky, musíte byť v prvom rade ochotní venovať sa dnes už takmer zabudnutej činnosti - čítaniu.

Kolieska sú jednou zo súčastí freestylových kolobežiek Je dôležité si uvedomiť, že hoci sú kolieska freestylových kolobežiek určené na freestylovú jazdu a sú vo svojej podstate odolné, NIE sú nezničiteľné. Ako každá ľudská činnosť, aj jazda na freestylovej kolobežke si vyžaduje zapojenie šedej kôry mozgovej. Potom je tu ďalšia možnosť: musíte zmeniť fyzikálne zákony alebo chemickú tabuľku prvkov.

Zo všetkých komponentov, z ktorých sa skladá kolobežka, sú to práve kolieska, ktoré sú najcitlivejšie na kvalitu povrchu. Ostré hrany, úlomky, kamienky atď. ničia (štiepia) gumu kolies. Nejde o vadu kolesiek, ale o vadu povrchu, po ktorom kolieska jazdia. Kolieska sa skladajú z troch častí: stred, guma (PU alebo polyuretán) a ložiská.

Prevažná väčšina (99,5 %) koliesok je kompatibilná s priemerom osi 8 mm. Len veľmi malá časť (0,5 % alebo menej) samostatne predávaných koliesok je určená na použitie s osami s priemerom 12 mm (8STD vs. 12STD).

8STD vs. 12STD

Dištančné krúžky / spacery

Táto problematika je opísaná na inom mieste v časti Ložiská koliesok. Tu je vhodné pripomenúť, že pri výmene ložísk sa odporúča ponechať pôvodné dištančné podložky.

 

Stredy koliesok

Stredy koliesok sa vyrábajú buď z plastu, alebo z hliníka. Plastové stredy sa používajú len na veľmi lacných kolieskach pre začiatočníkov. Životnosť plastových stredov je obmedzená. Dá sa povedať, že plastové kolieska sú určené len pre začínajúcich jazdcov na nácvik základných trikov.

Na druhej strane hliníkové stredy kolies sú v podstate nerozbitné. Plné hliníkové stredy sú najpevnejšie.

Dôležitou súčasťou výroby kolies je pripevnenie PU k stredu kolieska, aby sa zabránilo dehubbingu, t. j. odpadnutiu alebo odlúpnutiu PU po celom obvode kolieska alebo jeho časti. Výslednú kvalitu pripevnenia PU k stredu kolieska ovplyvňuje použité lepidlo, zloženie PU, ale aj tvar drážky stredu kolieska, v ktorej je PU uložený.

Často počúvame otázky typu "Ktoré kolieska sú najrýchlejšie?". Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď.

 

Rýchlosť koliesok ovplyvňuje niekoľko faktorov:

- Tvrdosť PU: čím tvrdší je PU, tým rýchlejšie by mali byť kolieska.

- Odskok kolieska (tzv. bounce): Čím je PU poddajnejší, tým rýchlejšie koliesko ide.

- Stav ložísk

- Priemer koliesok: čím väčší je priemer koliesok, tým rýchlejšie kolieska idú.

- Kvalita povrchu

- A potom má vplyv aj to, čomu chcete sami veriť ☺

 

Čo znamená označenie tvrdosti PU?

V prípade koliesok freestylových kolobežiek sa tvrdosť PU pohybuje od 85a do 91a. Štandardom je 88a. Tvrdšia PU nemusí nevyhnutne znamenať rýchlejšiu jazdu.

 

Tvrdosť PU a jazda v skateparku

Je pre jazdu v skateparku vhodnejší tvrdší alebo mäkší PU? Všeobecný názor je, že tvrdší PU je vhodnejší, pretože je rýchlejší, agresívnejší v rampách. Na druhej strane, na streetové jazdenie je vhodnejší mäkší PU.

 

AKO SA DAJÚ KOLIESKA ROZDELIŤ?

a) Priemer

100 mm, 110 mm, 115 mm, 120 mm, 125 mm. Čím väčší priemer kolieska, tým rýchlejšie koliesko. Čím väčší priemer, tým lepšie si koleso poradí s malými nerovnosťami.

 

b) Materiál stredu kolieska

Plast vs. hliník

 

c) Tvrdosť PU

Pozri opis v texte vyššie.

 

d) Konštrukcia stredu kolieska

Stredy kolies môžu byť plné, lúčové alebo duté (hollow)

Lúčové stredy sú ľahšie ako plné stredy, ale sú menej pevné.

Lúčové stredy

Duté stredy sú ľahké a vďaka plochému tvaru stredov sa na ne môže aplikovať atraktívna grafika. Duté stredy sú menej pevné ako plné alebo lúčové stredy.

Plné stredy

 

AKO PREDĹŽIŤ ŽIVOTNOSŤ KOLIESOK

1) Správajte sa dobre k svojej kolobežke. Nehádzajte s ňou.

2) Triky vykonávajte čisto. Dávajte si pozor na dopady. Udržujte dopad čo najbližšie k osi triku. Ak dopadnete mimo osi triku, môže dôjsť k odtrhnutiu PU (dehub).

3) Vyhýbajte sa jazde na nekvalitných povrchoch, t. j. žiadne kamene, ostré hrany, črepy atď.

Diera v kole

4) Nedriftujte! Driftovanie vytvára na PU plošky.

Ploška na PU

5) Používajte brzdu spôsobom, na ktorý je určená. Brzda sa používa na vykonávanie trikov! Brzda sa nepoužíva na okamžité zastavenie kolobežky. Vyhnite sa dlhodobému používaniu brzdy bez prerušenia. Hrozí, že sa na PU vytvoria plošky a z kolieska sa stane mnohouholník. Ide o nezvratné poškodenie koliesok.

6) Vyhnite sa jazde cez úzke pozdĺžne škáry. Úzke škáry môžu poškodiť PU aj stredy kolies.

7) Nepožičiavajte kolobežku kamarátom. Môžu vážiť o 30 kg viac a mať úplne iný štýl jazdy.

 

AKO SI VYBRAŤ SPRÁVNE KOLIESKA

1) Ak v súčasnosti používate 100 mm kolieska a chcete prejsť na 110 mm alebo ešte väčšie kolieska, uistite sa, že vaša súčasná zostava kolobežky (vidlica, doska a brzda) je kompatibilná s týmto priemerom.

2) Kolieska s plastovými stredmi nie sú správnou voľbou

3) Ak uprednostňujete streetové jazdenie, vyberte si kolieska s mäkším PU.

4) Ak uprednostňujete parkové jazdenie, vyberte si kolieska s tvrdším PU.